TAVSİYE ETTİĞİM KONULAR

Blogger Tips and TricksLatest Tips For BloggersBlogger Tricks
 • Bursa Gezi Rehberi

  Evliyaları , Türbeleri,Külliyeleri,Hanları,Yüzyıllık Evleri,Tarihi Kapalı çarşısı,Teleferiği,Tarihi Camileri, Mimari Yapıları,600 Yıllık Çınarları, Tarihi Çarşılı Irgandı Köprüsü,Tarihi Evleri,Kaplıcaları,Çinisi, İpeği,Havlusu,Kestane Şekeri,İskender Kebabı, ,Mudanya’sı,Trilye’si,Cumalıkızık’ı,Misi’si ve Uludağ’ı ile Bursa’yı ziyaret etmeniz için bir çok neden bulunmaktadır.

 • Çanakkale Şehitliği ve Gelibolu Gezi Rehberi

  Güzel Türkiye’mizin hemen her yerinde gezilecek,görülecek ve ibret alınacak nice harika beldeler var. Atalarımızın , bu vatana hizmetlerini anlamaya çalışmak elbette ki biz torunları için çok önemlidir.Bu vatan topraklarında , bu gün özgürce yaşamamızı onlara borçluyuz. Geçmişimizi ve büyüklerimizi anlamamızı sağlayacak en önemli yerlerden biri de Çanakkale Şehitliğidir.

 • Küsmek

  Yine sıkıntılı bir gece, yine evin içinde sessizlik. Ali yalnız başına evin içinde dolaşmaya başladı. Önce biricik kızının odasına girdi. Yerde ki oyuncaklarına baktı. Yatağının üzerindeki yastığını alıp kokladı.Kızının kokusunu içine çekti.Daha sonra,oturma odasına geçti ve koltuğa oturup düşünmeye başladı. Eşi ile yaşadığı kaçıncı kırgınlık kaçıncı küslüktü. Artık bu küs kalmaları haftalarca sürebiliyordu. Aynı evin içinde iki yabancı gibiydiler.

 • Bu Çocukların Suçu Ne?

  Ahmet henüz 8 yaşın da idi.O akşam Annesi ve kız kardeşi ile birlikte yemeklerini erkenden yediler.Babası yine bu akşamda onlarla birlikte yemekte yoktu.Ahmet Annesine sorduğunda,her zamanki cevabı almıştı’’ Gelir yavrum iştedir.İşleri uzadı herhalde.Hadi sen yemeğini bitir ve doğru ödevinin başına git’’.Ahmet yemekten sonra odasına çekilip ödevlerini yapmaya koyuldu.Bitirince de hemen pijamalarını giyip yattı.

 • Güler Yüz Tatlı Dil

  Güler yüz ve tatli dilli olan insanlar , çevresine ışık ve güzellik saçarken,asık suratlı karşısındakine ufacık gülümsemeyi , selamlaşmayı bile çok gören insanların ise çevresine karanlık ve olumsuzluk yaydığına her zaman inanmışımdır.

 • Maddi Borçlardan Kurtulmanın Yolları

  İş ve özel hayatımız da;iş bitirici , objektif , bilgi düzeyi yüksek, istekli, iletişimi kuvvetli insan olalım ama ne olur bunlardan daha fazla doğrucu ve dürüst bir insan olmaya gayret edelim,aradığımız elemanlarda da ahlaki yetkinliğe diğerlerinden daha çok önem verelim. Benim çalışanım hem işini iyi bilen, mesleğinin gerektirdiği sorumlulukları en iyi biçimde yerine getiren ama bunlardan daha fazla ahlaki donanımı yüksek, doğruluğa dürüstlüğe önem veren bir çalışan olmalı.

22 Şubat 2012 Çarşamba

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK | Hiç yorum yok:
1 - İsteğe bağlı sigortalılık başvurusu nasıl yapılır ?
                     İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler örneği burda yer alan ''isteğe bağlı sigorta giriş bildirgesi'' ile ikametgahlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor. 
                     Daha önceden isteğe bağlı sigortalılıkları bulunan fakat ara vermiş olanlar ise ; Daha önce sigortalı olarak tescilleri yapılmış olduğundan bunların isteğe bağlı sigortalılık giriş bildirgesi vermelerine gerek bulunmayıp,yine ikametgahlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine 
talep dilekçesi ile müracatları yeterlidir. Ancak : Bu sigortalılardan,01/10/2008 tarihinden önce düzensiz prim ödemesi nedeni ile sigortalılığı sona erenler dahil isteğe bağlı sigortalılıkları sona erenlerin,01/10/2008 tarihinden sonra yeniden isteğe bağlı sigortalı olmak istemeleri halinde bunlardan''İsteğe Bağlı Sigortalılık Giriş Bildirgesi''alınacaktır. 


2 - İsteğe bağlı sigortalılık ne zaman başlar ? 
                     İsteğe bağlı sigortalılık,isteğe bağlı sigortalı giriş bildirgesinin veya tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin talep dilekçesinin ,Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden itibaren başlayacaktır.( Sosyal güvenlik il müdürlüğüne 31/03/2011 tarihinde başvuran bir kişinin isteğe bağlı sigortalılığı 01/04/2011 itibari ile başlayacaktır.) 


 3 - İsteğe bağlı sigortalılık primleri nereye ve ne zaman ödenir ?
                     İsteğe bağlı sigortalılık primleri ; En geç ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar anlaşmalı banka şubelerine ödenebilir.(Örneğin Nisan ayı isteğe bağlı sigortalılık primi , en geç Mayıs ayının son iş gününe kadar sosyal güvenlik kurumu ile anlaşmalı bankalar içinde yer alan Ziraat Bankasının her hangi bir şubesine sigorta sicil numarasını ve TC numarasını belirterek yatırılabilir.Alınan dekont kesinlikle atılmamalı iyi bir yerde muhafaza edilmelidir.) 


 4 - İsteğe bağlı sigorta primlerinin hesabı nasıl yapılır? 
                      İsteğe bağlı sigorta primi,brüt asgari ücret ile bunun 6,5 katı arasında kalan tutar üzerinden,sigortalı tarafından belirlenen ve yazılı olarak talep edilen prime esas aylık kazancın % 32'sidir. 
                      Bunun %20'si malüllük,yaşlılık ve ölüm sigortaları primi (Emeklilik için gerekli olan prim) %12'si genel sağlık sigortası primidir.(Sağlık yardımından yararlanabilmek için gerekli olan prim) 
                     Örneğin :
                     01. 01 . 2012 ile 30.06. 2012 arası için belirlenen brüt asgari ücret olan 886 ,50-TL nin %32 si olan 283,68 -TL en az isteğe bağlı sigortalılık primi olarak ödenecektir.

Prime esas kazancın
Enaz
prim oranı
altsınırı
ödenecek prim32%
886,50
283,68

Prime esas kazancın
En fazla
prim oranı
Üst sınırı
ödenecek prim32%
5. 762,40 
1.843,97

                       01.07. 2012   -31.12. 2012   dönemi için isteğe bağlı sigortalıların ödeyecekleri en az ve en çok prim miktarları en az 300,96 en fazla 1.956,28-TL'dir.


Prime esas kazancın
Enaz
prim oranı
altsınırı
ödenecek prim32%
                          940,50 
 300,96 

Prime esas kazancın
En fazla
prim oranı
Üst sınırı
ödenecek prim32%
 6.113,40 
1.956,28


 5 - İsteğe bağlı sigortalılar sağlık yardımından yararlanabilirmi ?


                     01.Ekim 2008 ten itibaren getirilen yeni düzenleme ile isteğe bağlı sigortalılar ,yukarıda 4.soruya verdiğimiz cevapta bahsedilen , %12'lik sağlık primini ödemek koşulu ile sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir.30 gün prim ödedikten sonra genel sağlık sigortası kapsamında sağlanan sağlık yardımlarından yararlanabilmektedirler. 
 6 - İsteğe bağlı sigortalı olanın yakınları sağlık yardımından yararlanabilir mi ?


                     Genel sağlık sigortası primi ödeyen isteğe bağlı sigortalının ; Sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı olmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan; - Eşi -18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocuklar ile yaşına bakılmaksızın bu Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocukları - Geçiminin tarafınızdan sağlandığı Kurumca belirlenen kriterlere göre tespit edilen ana ve babası Bakmakla yükümlü olduğu kişiler olarak Kurum sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler. 


 7 - Yurt dışında yaşayan bir kişi ,Türkiye'de isteğe bağlı sigortalılık için başvuru yapabilirmi ?


                  İsteğe bağlı sigortalılığa başvurabilmek için Türkiye'de ikamet etmek gerekiyor. İkametin yurtdışına taşınması da isteğe bağlı sigortalılığı sona erdiriyor. Sadece Türkiye ile uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde(aşağıda belirtilen ülkeler haricinde bulunanlar) iş üstlenen işverenlerce çalıştırılmak üzere yurtdışına götürülen Türk işçilerde Türkiye'de ikamet etme şartı aranmıyor. Ayrıca Türkiye'de ikamet etmekte iken isteğe bağlı sigortalı olanlardan, uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkede bulunanların isteğe bağlı sigortalılıkları sigortalının aksine bir talebi olmadığı sürece devam ettiriliyor. 
                  Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdekilerden isteğe bağlı sigortalılık talebinde bulunanların bu durumlarının belgelendirilmesi amacıyla pasaport suretinin ibrazı isteniyor. İsteğe bağlı sigortalılığı devam edenlerden ise kurumca belirlenecek sürelerde söz konusu ülkelerde bulunduklarını belgelendirmeleri talep ediliyor. Yurt dışında bulunulan ülkenin Türkiye ile uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi imzalayıp imzalamadığına bakmak gerekiyor. 
                  Türkiye Cumhuriyeti ile sosyal güvenlik anlaşması imzalayan ülkeler aşağıdaki gibidir. Almanya Arnavutluk Avusturya Azerbaycan Belçika Bosna Hersek Çek Cumhuriyeti Danimarka Gürcistan Fransa Hollanda İngiltere İsveç İsviçre K.K.T.C. Kanada Kebek Libya Lüksemburg Makedonya Norveç RomanyaERKOÇ

Zarif oğlu ERKOÇ ; 2010 yılında Bahçeşehir Üniversitesi'nde,
Resul KURT yönetimindeki ''Sosyal Güvenlik Uzmanlığı''
 eğitimini tamamlayarak,uzmanlık sertifikasını almıştır.

                Uzmanlık sertifikasını aldım almasına ama,kendimi bu konuda çok yeterli görmediğimden,mümkün olduğunca bu konuları araştırmaya,okumaya gayret ediyorum.Bulduklarımıda siz,bloğumu ziyaret eden dostlar  ile paylaşmaya çalışıyorum.
                Bu vesile ile ; Resul KURT,Ekrem SARISU,Sadettin ORHAN,Ali TEZEL,Lütfi KÖKSAL,Tahsin SINAV gibi ustalarıma , sosyal güvenlik konusunda yazdıkları yazılar,verdikleri bilgiler için burdan çok teşekkür ediyorum.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder